شمشیربازی

تیم شمشیربازی ایران در جام جهانی ایتالیا حضور پیدا می نماید

تیم شمشیربازی ایران با ترکیب مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری 15 تا 17 بهمن در پیکارهای انفرادی و تیمی جام جهانی در شهر پادووا ایتالیا حاضر می شود.

23 بهمن 1398

نماینده ایران قهرمان کاپ آزاد شمشیربازی تایلند شد

رقابت های شمشیربازی کاپ آزاد تایلند با قهرمانی شمشیربازان دانشگاه آزاد در هر دو بخش آقایان و بانوان به خاتمه رسید.

24 دی 1398

ترکیب نهایی شمشیربازان اعزامی به بازی های آسیایی معین شد

ترکیب نهایی شمشیربازان اعزامی به بازی های آسیایی 2018 اندونزی مشخص شد.

14 دی 1398