هندبال

معرفی اعضای کادر فنی تیم هندبال نوجوانان

اعضای کادر فنی تیم هندبال نوجوانان ایران انتخاب و معرفی شدند.

31 شهریور 1398

زمان برگزاری انتخابات فدراسیون هندبال تا آخر هفته معین می گردد

مدیر کل دفتر امور مشترک امور فدراسیون ها گفت: زمان برگزاری انتخابات فدراسیون هندبال معین نیست و تا آخر این هفته معین می گردد.

22 خرداد 1398