انتقاد از رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

به گزارش اخبار ورزشی، رسول جلیلی در مصاحبه با خبرنگاران، در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی گفت: از نظر بنده به عنوان یک کارشناس آگاه در 3 منظر مرتبط با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چرا که دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد.

انتقاد از رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

وی با بیان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، ادامه داد: در این دولت، امکاناتی به وسیله ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد.

این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، گفت: اما با وجود این، نسبت به صندلی کشورمان در جهان و نیز صندلی و نقش فضای مجازی در جهان، شکافمان در این حوزه بیشتر شده و کرونا نیز این موضوع را تشدید نموده است. چرا که احتیاج مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این موضوع توجه بیشتری نمایند.

وی گفت: با وجود کوشش ها اما چون زیرساخت های مورد احتیاج آن قدری که در سطح یک ملت 80 میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم های بین المللی است وجود نداشت، همه این احتیاجها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می گرفت و زیرساخت های بهتری فراهم شده بود، مردم به طور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.

رویکرد برجامی دولت در فضای مجازی

جلیلی با بیان اینکه رویکردی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، شرح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مسائل را حل نماید اما نکرد. امروز از دولتی ها و هواداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت در خصوص برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی خورد.

وی گفت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان کردند. اما این یک واقعیت است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه 96 و آبان 98 بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه مطرح نمود و اضافه نمود: زمانی یک رویداد امنیتی باعث می شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان های اغتشاش از خارج کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا در این زمینه دچار وقفه شدیم و چرا قبل از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا بعضی سرویس ها را نداشتیم؟

وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت در خصوص مدیریت فضای مجازی خوب نبود، گفت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این باره می شد واقعاً مدبرانه تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.

بی توجهی رئیس جمهور به نهاد اصلی فضای مجازی

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور مطرح نمود و گفت: جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل شود اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این موضوع مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است.

وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، گفت: بسیار سرفصل هایی در این حوزه وجود داشت که باید به آن پرداخته می شد اما به دلیل بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از سوی دیگر بخشی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد.

جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می توان جزو کاستی های دولت دوازدهم در رابطه با فضای مجازی مطرح نمود و گفت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می شود. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.

نمره دولت از نمره وزارت ارتباطات بدتر است

وی در خصوص نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اضافه نمود: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. بخشی از نشده ها و بخشی از سیاست های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست های دولت است و اگر سیاست های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می کرد. بنابراین اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد.

این کارشناس فضای مجازی اعلام کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین نمایندگان خط مشی ها، سیاستگذاری درستی در روبروه با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه باعث شد بعضی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت شد با شکست روبرو شود.

وزارت ارتباطات درگیر حواشی بود

دکتر جلیلی در خصوص اشکال مجموعه وزارت ارتباطات گفت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات به جای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می شد تا به احتیاجهای بنیادی و اصلی کشور و این را می توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد.

وی گفت: از سوی وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به بعضی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال خیلی از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می دهند که از نگاه شخص ثالث واقعیت ندارد.

عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به بعضی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می توانست آن را اداره کند در حد وزیر پرداخته می شد، اضافه نمود: این موضوع باعث شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. اگرچه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست.

این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه ای فکر کنیم که اتفاقی افتاده، اعلام کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در واقع موضوع، پشت بعضی زیرساخت های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می گیرد.

سرفصل های بسیاری برای دولت بعدی باقی است

وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید نمود: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه های اواخر 98 و 99 اضافه شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می بینیم.

دکتر جلیلی ادامه داد: در این حوزه بعضی کارها طی 3 ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها اجرا شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر بعضی امور تا به حال به خوبی توجه نشده باشد و راه حل مناسبی از نظر تحلیل احتیاجمندی ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب و کار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می توان در مدت باقی مانده آن را کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می شود.

وی گفت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی یاری می نماید که دولت برنامه ها را تغییر ندهد. اما در نهایت به نظر می رسد این برنامه های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد.

این کارشناس با اشاره به بعضی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات رخ داده مانند توسعه پهنای باند داخلی گفت: توسعه رخ داده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چرا که البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، بعضی از زیرساخت های ارتباطی در بعضی شهرها کهنه شده اند و باید تجدید و نو شوند. در شرایط کرونا احتیاج به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً احتیاج داریم.

وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ارزان تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم است. باید کوشش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت احتیاجهایشان را کند.

جلیلی گفت: بخشی از این کارها اجرا شده اما پیش بینی می شود که در دولت بعدی لیست زیاد و سرفصل های بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.

باور دولت به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی جدی نبود

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید نمود: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود.

وی گفت: توسط بعضی نفرات اصلی دولت شنیده شد که ما نمی خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم و دست به داده های مردم نمی خواهیم بزنیم، اگرچه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی داند که بدون تحلیل داده های ملی، نمی توان تصمیم گرفت.

این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه ای و دانشی روی داده ها فراهم می شود، اضافه نمود: داده ها جمع آوری می شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. اگرچه حریم خصوصی داده های مردم و سازمان ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است.

وی گفت: اگر فکر کنیم که ما به این داده ها احتیاج نداریم و یا داده ها به چه دردی می خورند، خارجی ها این داده ها را جمع می نمایند و بر ما حکمرانی می نمایند. اگر داده ها را در اختیار خارجی ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم.

دکتر اضافه نمود: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده ها برای تصمیم گیری های عظیم در کشور است. باید داده های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب و کار را جمع آوری کرد تا تعیین شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل نموده و مساله را پیگیری کنیم. در این صورت این طور نخواهد بود که بعد از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود نموده و تخلف را شناسایی کند.

وی گفت: ما می توانیم در زمان اتفاق، داده ها را در کنار هم جمع و با استفاده از ابزار تحلیل داده ها، حکمرانی مان را تقویت کنیم. در این صورت مردم آسوده تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می شود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: دولت بعدی باید روی اینگونه شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 19 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 19 اردیبهشت 1400 گردآورنده: pmbaxsports.ir شناسه مطلب: 1468

به "انتقاد از رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتقاد از رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید